DOMOV > SPLOŠNO > ALPINISTIČNA ŠOLA 2018 in TEČAJ VARNEGA GIBANJA V GORAH 2018

ALPINISTIČNA ŠOLA 2018 in TEČAJ VARNEGA GIBANJA V GORAH 2018

 

ALPINISTIČNA ŠOLA

 

PODATKI O ORGANIZATORJU
Organizator alpinistične šole je Alpinistični odsek PD CELJE MATICA. Odsek je del Planinskega društva PD CELJE
MATICA, s sedežem STANETOVA ULICA 20, 3000 CELJE. Sestanki alpinističnega odseka so vsak četrtek, ob 20 uri, v
prostorih PD CELJE MATICA.

 

Vsi sestanki in teorija se bosta izvajali na sedežu PD CELJE MATICA. Praktične vaje in izpiti pa na dogovorjenih
lokacijah (naravna plezališča, telovadnice z umetno plezalno steno, gore).

 

PLAN ALPINISTIČNE ŠOLE
Plan šole se nahaja v excel razpredelnici.


Pogoj za uspešno pridobitev naziva mlajši pripravnik (to je naslednja stopnja od tečajnika) so opravljeni vsi praktični
izpiti (interni izpit športno plezanje, izpit iz letnega in zimskega dela), izpit iz teorije in opravljeno zadostno število
vzponov ( pravilnik AO CELJE ) ter izpitna tura. Izpitov se je potrebno udeležiti, ko so razpisani termini.
Praktični izpiti se ocenjujejo z OPRAVIL / NI OPRAVIL.


Pisni izpit iz teorije kandidat uspešno opravi v kolikor doseže 80 % možnih točk. Pisni izpit zajema vsa področja, ki
so zajeti v tej alpinistični šoli. Ocenjuje se z OPRAVIL / NI OPRAVIL. V kolikor kandidat na pisnem izpitu doseže
rezultat med 70 % in 80 % ima možnost ustnega zagovora, vendar pod pogojem, da je prisostvoval pri predavanjih
in praksi v deležu 80 % ali več.


Od kandidatov se pričakuje resnost pri udeležbi na predavanjih in praktičnih vajah. Prav tako pričakujemo od
kandidatov predpripravo na samo predavanje in praktične vaje v smislu, da si vnaprej preberejo vsebino teme, ki
se bo predavala/izvajala. Predvsem zaradi lažjega razumevanja teme.


Tečajniki se bodo v času izobraževanja lahko udeleževali aktivnosti alpinističnega odseka ( plezanje v skali, plezanje
snežnih smeri, grap, lednih slapov, plezanje v plezališčih), v kolikor bodo imeli dovolj pridobljenega znanja in v kolikor
težavnost aktivnosti ne bo presegla njihovih psihofizičnih zmožnosti.


Ledeniški tečaj ni pogoj za napredovanje v mlajšega pripravnika, je pa pogoj za status ALPINISTA. V kolikor bomo
izvedli ledeniški tečaj (kar po planu je) je zelo smiselno, da se ga kandidati udeležijo, saj se bodo le v tem primeru
lahko udeležili aktivnostmi povezanimi z ledeniškim svetom.


V kolikor kandidat ne zaključi vseh zahtevanih aktivnosti v okviru Alpinistične šole (izpiti praksa, izpit teorija,
zahtevanega normativa smeri), ne more postati mlajši pripravnik ( glej pravilnik AO Celje Matica na spletni strani).

 

POGOJI
Vsak kandidat mora izpolniti prijavnico za vpis v šolo, podpisati izjavo o ustrezni psihofizični pripravljenosti in
podpisati izjavo, da se v alpinistično šolo vpisuje na lastno odgovornost. Obrazec je na voljo na spletni strani AO
CELJE Matica.


V alpinistično šolo se lahko vpišejo vsi polnoletni kandidati. V šolo se lahko vpišejo tudi osebe od 16. leta dalje, s
pisnim privoljenjem staršev. Od kandidatov se zahteva primerna psihofizična pripravljenost.
Vsak posameznik si mora urediti zavarovanje, ki je na voljo preko Planinske zveze Slovenije (v kolikor tega še nima).
Zavarovanje je potrebno obnoviti vsako leto do januarja.

 

ŠOLNINA
Šolnina za alpinistično šolo 2018 znaša:
• Od 16. do 25. leta dopolnjene starosti 290 €
• Od 26. do 35. leta dopolnjene starosti 350 €
• Od 36. leta dalje 450 €
Šolnino je potrebno poravnati na transakcijski račun Planinskega društva Celje, račun pri A Banki, SI56 05100 80150
93289, sklic 00 007-001. Sklic je obvezen.
Šolnino je možno poravnati tudi na odseku v času sestanka pri blagajniku alpinističnega odseka. Prvo plačilo je
potrebno poravnati do 15.11.2018. Plačilo je možno po dogovoru tudi v dveh rokih. Vendar najkasneje do
15.12.2018.

 

KAJ ZAJEMA ŠOLNINA?
Šolnina zajema organiziranje in izvajanje teoretičnih in praktičnih vsebin. Vsebine se nahajajo v excel preglednici
na spletni strani AO CELJE MATICA. Več o vsebinah je možno prebrati v ALPIROČNIKU ( najdete na spletu).

 

ČESA ŠOLNINA NE ZAJEMA?
Šolnina ne vključuje najema dvoran za športno plezanje in izvajanja praktičnih vaj, spanja/pijače/hrane na kočah
v času tečajev in izpitov. Se bomo pa potrudili, da bomo stroške uporabe telovadnic (umetnih sten) minimizirali.
Šolnina prav tako ne vključuje stroškov transporta ter spanja/hrane/pijače na organiziranih aktivnostih/ dogodkih
alpinističnega odseka. Šolnina ne zajema stroškov transporta, hrane, pijače in spanja, ki bi morebiti nastali zaradi
plezanja z alpinistom (starejšim pripravnikom), kot posledica dogovora med tečajnikom in alpinistom (starejšim
pripravnikom). Šolnina ne zajema stroškov za pridobitev naziva ALPINIST (to se izvaja v okviru KOMISIJE ZA
ALPINIZEM pri PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE). Šolnina prav tako ne zajema zavarovanja.

 

MOŽNOST IZPOSOJE OPREME
Na odseku si je možno izposoditi tudi nekaj opreme. Velja pa načelo; kdor prvi pride, prvi melje. Opreme si ni
možno izposoditi preko maila ali telefona, ampak jo je potrebno priti osebno iskati v času sestanka alpinističnega
odseka. Opremo si je možno izposoditi pri gospodarju odseka, ki tudi vodi evidenco izposoje opreme. Opremo si je
po dogovoru možno izposoditi tudi pri članih odseka. Vsekakor pa velja, da je z opremo potrebno ravnati spoštljivo.
V primeru poškodb ali izgube je potrebno le to nadomestiti z drugo. Izposojo opreme ponuja tudi IGLU.

 

DODATNE INFORMACIJE
Plan in informacije o alpinistični šoli lahko najdete tudi na spletni strani Alpinističnega odseka www.aocelje.org
Vsebine o alpinistični šoli si lahko preberete tudi v Alpiročniku https://alpirocnik.rasica.org
Organizator (lahko tudi vodja šole) si pridržuje pravico do spremembe urnika alpinistične šole.

 

PRIJAVNICA V ALPINISTIČNO ŠOLO

 

V primeru vprašanj se obrnite na VODJO ŠOLE:
Danijel Žagar
E naslov: danijel.zagar@gmail.com
GSM: 031 512 995

Načelnik Alpinističnega odseka CELJE MATICA
Danijel Žagar

 

 

TEČAJ VARNEGA GIBANJA V GORAH

 

PODATKI O ORGANIZATORJU
Organizator Tečaja varne hoje v gore (v nadaljevanju TVH) je Alpinistični odsek PD CELJE MATICA. Odsek je del
Planinskega društva PD CELJE MATICA, s sedežem STANETOVA ULICA 20, 3000 CELJE.
Teoretična predavanja se bodo izvajala na sedežu PD CELJE MATICA. Praktične vaje pa na dogovorjenih lokacijah
(gore).


PLAN TVH

Namen tečaja je pohodnikom, planincem razširiti obzorja glede gibanja v gorah poleti in pozimi, jim pomagati
pridobiti dodatna znanja in izkušnje.


Plan TVH se nahaja v excel razpredelnici. Predavanja in praksa se bodo izvajala skupaj z Alpinistično šolo, vendar
bodo kandidati TVH izvzeti iz tem, kjer se uporablja vrvna tehnika (glej tabelo na spletni strani).
Predavanj in vaj se je potrebno udeležiti v terminu, ki so določena. Pridržujemo se pravico do spremembe termina,
teme in lokacije predavanj in vaj.


Vsak udeleženec TVH prejme ob zaključku potrdilo o opravljenem tečaju. Tečaj ni ocenjevalne narave.
Od kandidatov se pričakuje resnost pri udeležbi na predavanjih in praktičnih vajah. Prav tako pričakujemo od
kandidatov predpripravo na samo predavanje in praktične vaje v smislu, da si vnaprej preberejo vsebino teme, ki
se bo predavala/izvajala. Predvsem zaradi lažjega razumevanja teme.


Tečajniki se bodo v času izobraževanja lahko udeležili aktivnosti ( lažja tura v zimskih razmerah) v kolikor bodo imeli
dovolj pridobljenega znanja in v kolikor težavnost aktivnosti ne bo presegla njihovih psihofizičnih zmožnosti. V
primeru ture bodo tečajniki obveščeni naknadno.


POGOJI
Vsak kandidat mora izpolniti prijavnico za vpis v Tečaj varne hoje v gore, podpisati izjavo o ustrezni psihofizični
pripravljenosti in podpisati izjavo, da se v Tečaj varne hoje v gore vpisuje na lastno odgovornost (obrazec se nahaja
na spletni strani AO CELJE MATICA).


V Tečaj varne hoje v gore se lahko vpišejo vsi polnoletni kandidati. V šolo se lahko vpišejo tudi osebe od 16. leta
dalje, s pisnim privoljenjem staršev. Od kandidatov se zahteva primerna psihofizična pripravljenost.
Vsak posameznik si mora urediti zavarovanje, ki je na voljo preko Planinske zveze Slovenije (v kolikor tega še nima).
Zavarovanje je potrebno obnoviti vsako leto do januarja.


Cena tečaja je 80 €.


Stroške tečaja je potrebno poravnati na transakcijski račun Planinskega društva Celje, račun pri A Banki, SI56 05100
80150 93289, sklic 00 007-002. Sklic je obvezen.
Stroške tečaja je možno poravnati tudi na odseku, v času sestanka, pri blagajniku alpinističnega odseka (vsak četrtek
ob 20. uri). Plačilo je potrebno poravnati do 30.11.2018. Plačilo je možno po dogovoru tudi v dveh rokih. Vendar
najkasneje do 15.12.2018.


KAJ ZAJEMA STROŠEK TEČAJA?
Zajema organiziranje in izvajanje teoretičnih in praktičnih vsebin. Vsebine se nahajajo v excel preglednici na strani
AO CELJE MATICA. Več o vsebinah je možno prebrati v ALPIROČNIKU ( najdete na spletu).

 

ČESA STROŠEK NE ZAJEMA?
Ne vključuje najema dvoran za športno plezanje in izvajanja praktičnih vaj, spanja/pijače/hrane na kočah v času
tečajev in izpitov. Se bomo pa potrudili, da bomo stroške minimizirali. Prav tako ne vključuje stroškov transporta.


MOŽNOST IZPOSOJE OPREME
Na odseku si je možno izposoditi tudi nekaj opreme. Velja pa načelo; kdor prvi pride, prvi melje. Opreme si ni
možno izposoditi preko maila ali telefona, ampak jo je potrebno priti osebno iskati v času sestanka alpinističnega
odseka (vsak četrtek ob 20 uri). Opremo si je možno izposoditi pri gospodarju odseka (Gregor Šipoš), ki tudi vodi
evidenco izposoje opreme. Izposojo opreme ponuja tudi IGLU.


DODATNE INFORMACIJE
Plan in informacije o Tečaju varne hoje v gore lahko najdete tudi na spletni strani Alpinističnega odseka
www.aocelje.org
Vsebine o tečaju si lahko preberete tudi v Alpiročniku https://alpirocnik.rasica.org
Organizator (lahko tudi vodja šole/tečaja) si pridržuje pravico do spremembe urnika tečaja.

 

PRIJAVNICA NA TEČAJ VARNEGA GIBANJA V GORAH


V primeru vprašanj se obrnite na VODJO TEČAJA:
Danijel Žagar
E naslov: danijel.zagar@gmail.com
GSM: 031 512 995


Načelnik Alpinističnega odseka CELJE MATICA
Danijel Žagar

 

 

PLAN  ALPINISTIČNE  ŠOLE in TEČAJA  VARNE HOJE V GORE 2018
Termin Ura T/P Tema Aktivnosti Velja za: Lokacija
18.10.2018 18:00 T Tečaj varne hoje  v gore 2018 Informativni sestanek / Prostori  PD CELJE
18.10.2018 18:00 T Alpinistična šola 2018 Informativni sestanek / Prostori  PD CELJE
25.10.2018 18:30 T Oprema  splošno Predstavitev  opreme v alpinizmu AŠ in TVH Prostori  PD CELJE
8.11.2018 18:00 P Vozli Vozlanje  AŠ in TVH Prostori  PD CELJE
15.11.2018 18:00 T/P Športno plezanje Teorija in praksa Telovadnica  LAVA
17.11.2018 8:00:00-17:00 T/P Orientacija Oprema, branje  kart, orientiranje, vrisovanje  na karto, določanje položajev AŠ in TVH Okrešelj ali Golte
18.11.2018     rezervni termin orientacija      
20.11.2018 18:00 P Športno plezanje Praksa    Telovadnica  LAVA
22.11.2018 19:00 T Plezanje zimski del Predstavitev opreme, osnove gibanja, varovanja, uporaba  cepinov in izdelava  sidrišč AŠ in TVH* Prostori  PD CELJE
27.11.2018 18:00 P Športno plezanje Praksa    Telovadnica  LAVA
29.11.2018 18:00 T Varstvo pred  plazovi Teorija AŠ in TVH Prostori  PD CELJE
6.12.2018 18:00 T Priprava na turo Sestava ture po točkah AŠ in TVH Prostori  PD CELJE
6.12.2018 19:00 T Uporabnost  skic in opisov  pravilno branje skic z opisom Prostori  PD CELJE
13.12.2018 18:30 T Nevarnosti v gorah Opis  nevarnosti in delo GRS AŠ in TVH Prostori  PD CELJE
Gorska reševalna služba
20.12.2018 18:30 T Vpisovanje  smeri v  bazo Prikaz in razlaga Prostori  PD CELJE
20.12.2018 18:00 T Prehrana Vrsta  hrane in pijače, koliko, kdaj, glede na zahtevnost ture,  Prostori  PD CELJE
4.01.2019 18:00 T  Zgodovina  sloven. in celjskega  alpinizma Predstavitev Prostori  PD CELJE
4.01.2019 19:00 T Oprema  za turno smuko in servisiranje Predstavitev  opreme  in postopek servisiranja AŠ in TVH Prostori  PD CELJE
6.01.2019 08:00 P Zimski del   Praksa  (glej opombe) AŠ in TVH Okrešelj (nadomestna  lokacija  Golte)
7.01.2018 07:00 P Zimski del   Odhod na turo AŠ in TVH Okrešelj (nadomestna  lokacija  Golte)
11.01.2018 19:00 T Turno smučanje Predstavitev turnega  smučanja AŠ in TVH Prostori PD  CELJE
16.01.2019 18:00 P Interni Izpit športno plezanje Praktični izpit Telovadnica LAVA
18.01.2018 18:00 T Bivakiranje Predstavitev  načrtovanega/ nenačrtovanega  bivakiranja, potrebna oprema, izdelava  bivaka AŠ in TVH Prostori  PD CELJE
20.1. ali 21.1 2019   P Turni smuk s  tečajniki turni smuk AŠ in TVH znano naknadno 
25.01.2019 19:00:00 T Ledno plezanje  Predstavitev opreme, gibanje naveze, izdelava  sidrišč, nevarnosti Prostori  PD CELJE
1.02.2019 18:00 T Osnove  vremena Predstavitev   AŠ in TVH Prostori PD CELJE
2.2.-4.2.2019   P Bivakiranje   Na terenu AŠ (TVH lahko zraven če bo cilj zanje  primeren) Se določi glede na  razmere
15.02.2019 19:00 T Izrazoslovje Predstavitev  izrazov Prostori PD CELJE
15.02.2019 20:00 T Etični kodeks Etični kodeks Prostori PD CELJE
17.2.-18.2.2019 07:00 P Ledno plezanje - tečaj Predstavitev opreme,  gibanje  po ledu, gibanje naveze, nameščanje varoval, izdelava  sidrišč, sidrišča  za spust Logarska dolina
Plezanje slapov
22.02.2018 18:00 T Poznavanje  gorstev Predstavitev gorstev in pomembni dosežki Prostori PD CELJE
28.02.2019 19:00 T Skalno plezanje Teorija (glej opombo) Prostori PD CELJE
5.03.2019 16:00 P Hoja/plezanje po zavarovanih poteh (ferate) Praksa AŠ in TVH Tremerje oziroma  Hudičev  Graben
7.03.2019 16:00 P Skalno plezanje praksa Sidrišča, varovanje, gibanje naveze, spust  po vrvi Tremerje(naravno plezališče)
14.03.2019 16:00 P Skalno plezanje praksa Samoreševanje Most čez  Savinjo Tremerje (čistilna naprava)
21.03.2019 16:00 P Skalno plezanje praksa Samoreševanje (ponavljanje), spust  po poškodovani vrvi, spust ob vrvi z neveščim soplezalcem Tremerje(naravno plezališče)
28.03.2019 16:00 P Skalno plezanje Reševanje padlega Tremerje  
31.03.2019 08:00 P Izpiti zimski del   Okrešelj
4.04.2019 16:00 P Skalno plezanje reševanje padlega Tremerje
7.04.2019 08:00 P Izpiti zimski del rezervni termin Okrešelj
11.04.2019 18:00 T Prva  pomoč Prva  pomoč AŠ in TVH Prostori PD CELJE
18.04.2019 18:00 P Prva  pomoč Prva pomoč AŠ in TVH Prostori PD CELJE
9.05.2019 16:00 P Izpiti letni del   Tremerje
14.05.2019 16:00 P Izpiti letni del rezervni termin Tremerje
16.05.2019 18:00 T Izpiti teorija pisni izpit Prostori PD CELJE
23.05.2019 19:00 T Ledeniški del Teorija (glej opombo) Prostori PD CELJE
Julij 2019   P Ledeniški tečaj Praksa Območje z vrhovi nad  3500 m
Jesen 2019   P Drytooling Praksa  Bo določena  naknadno
Leto 2019   P Izpitna  tura Plezanje smeri vsaj 100 m Slovenske  goreLegenda:         P-praksa            AŠ-Alpinistična šola           TVH tečaj varne hoje v gorePRIPRAVIL: Danijel ŽAGAR, 05. 09. 2018 Pridržujemo si pravico do spremembe  urnika. 

Načelnik AO Danijel Žagar, 031 512 995
e-mail: danijel.zagar@gmai.com
 

 

 

 

 


 
VSTOP ZA ČLANE
Uporabnik:

Geslo:
 zapomni si me

 Pozabljeno geslo

Spletne strani s podatki o vremenu in razmerah