DOMOV > SPLOŠNO > ALPINISTIČNA ŠOLA 2019 in TEČAJ VARNEGA GIBANJA V GORAH 2019

ALPINISTIČNA ŠOLA 2019 in TEČAJ VARNEGA GIBANJA V GORAH 2019

 

ALPINISTIČNA ŠOLA

 

PODATKI O ORGANIZATORJU
Organizator alpinistične šole je Alpinistični odsek PD CELJE MATICA. Odsek je del Planinskega društva PD CELJE MATICA, s sedežem STANETOVA ULICA 20, 3000 CELJE. Sestanki alpinističnega odseka so vsak četrtek, ob 20 uri, v prostorih PD CELJE MATICA.


Vsi sestanki in teorija se bosta izvajali na sedežu PD CELJE MATICA. Praktične vaje in izpiti pa na dogovorjenih lokacijah (naravna plezališča, telovadnice z umetno plezalno steno, gore).


PLAN ALPINISTIČNE ŠOLE
Plan šole se nahaja v excel razpredelnici na koncu tega opisa.


Pogoj za uspešno pridobitev naziva mlajši pripravnik (to je naslednja stopnja od tečajnika) so opravljeni vsi praktični izpiti (interni izpit športno plezanje, izpit iz letnega in zimskega dela), izpit iz teorije in opravljeno zadostno število vzponov ( pravilnik AO CELJE ) ter izpitna tura. Izpitov se je potrebno udeležiti, ko so razpisani termini.


Praktični izpiti se ocenjujejo z OPRAVIL / NI OPRAVIL.


Pisni izpit iz teorije kandidat uspešno opravi v kolikor doseže 80 % možnih točk. Pisni izpit zajema vsa področja, ki so zajeti v tej alpinistični šoli. Ocenjuje se z OPRAVIL / NI OPRAVIL. V kolikor kandidat na pisnem izpitu doseže rezultat med 70 % in 80 % ima možnost ustnega zagovora, vendar pod pogojem, da je prisostvoval pri predavanjih in praksi v deležu 80 % ali več.


Od kandidatov se pričakuje resnost pri udeležbi na predavanjih in praktičnih vajah. Prav tako pričakujemo od kandidatov predpripravo na samo predavanje in praktične vaje v smislu, da si vnaprej preberejo vsebino teme, ki se bo predavala/izvajala. Predvsem zaradi lažjega razumevanja teme.


Tečajniki se bodo v času izobraževanja lahko udeleževali aktivnosti alpinističnega odseka ( plezanje v skali, plezanje snežnih smeri, grap, lednih slapov, plezanje v plezališčih), v kolikor bodo imeli dovolj pridobljenega znanja in v kolikor težavnost aktivnosti ne bo presegla njihovih psihofizičnih zmožnosti.


Ledeniški tečaj ni pogoj za napredovanje v mlajšega pripravnika, je pa pogoj za status ALPINISTA. V kolikor bomo izvedli ledeniški tečaj (kar po planu je) je zelo smiselno, da se ga kandidati udeležijo, saj se bodo le v tem primeru lahko udeležili aktivnostmi povezanimi z ledeniškim svetom.


V kolikor kandidat ne zaključi vseh zahtevanih aktivnosti v okviru Alpinistične šole (izpiti praksa, izpit teorija, zahtevanega normativa smeri), ne more postati mlajši pripravnik ( glej pravilnik AO Celje Matica na spletni strani).


POGOJI
Vsak kandidat mora izpolniti prijavnico za vpis v šolo, podpisati izjavo o ustrezni psihofizični pripravljenosti in podpisati izjavo, da se v alpinistično šolo vpisuje na lastno odgovornost. Obrazec je na voljo na spletni strani AO CELJE Matica.


V alpinistično šolo se lahko vpišejo vsi polnoletni kandidati. V šolo se lahko vpišejo tudi osebe od 16. leta dalje s pisnim privoljenjem staršev. Od kandidatov se zahteva primerna psihofizična pripravljenost.


Vsak posameznik si mora urediti zavarovanje, ki je na voljo preko Planinske zveze Slovenije (v kolikor tega še nima). Zavarovanje je potrebno obnoviti vsako leto do januarja.


ŠOLNINA
Šolnina za alpinistično šolo 2019 znaša:
• Od 16. do 25. leta dopolnjene starosti 290 €
• Od 26. do 35. leta dopolnjene starosti 350 €
• Od 36. leta dalje 450 €


Šolnino je potrebno poravnati na transakcijski račun Planinskega društva Celje, račun pri A Banki, SI56 05100 80150 93289, sklic 00 013. Sklic je obvezen. Pri namenu plačila navedite: Plačilo šolnine AO 2019 ter navedite IME in PRIIMEK.


Šolnino je možno poravnati tudi na odseku v času sestanka pri blagajniku alpinističnega odseka. Po dogovoru je plačilo možno v dveh obrokih. Prvo plačilo je potrebno poravnati do 10. 10. 2019., drugo plačilo pa najkasneje do 14. 11. 2019. V kolikor boste šolnino nakazali na transakcijski račuj, je vodji šole potrebno predložiti še potrdilo o nakazilu.


KAJ ZAJEMA ŠOLNINA?
Šolnina zajema organiziranje in izvajanje teoretičnih in praktičnih vsebin. Vsebine se nahajajo v excel preglednici na spletni strani AO CELJE MATICA. Več o vsebinah je možno prebrati v ALPIROČNIKU (najdete na spletu).


ČESA ŠOLNINA NE ZAJEMA?
Šolnina ne vključuje najema dvoran za športno plezanje in izvajanja praktičnih vaj, spanja/pijače/hrane na kočah v času tečajev in izpitov. Se bomo pa potrudili, da bomo stroške uporabe telovadnic (umetnih sten) minimizirali. Šolnina prav tako ne vključuje stroškov transporta ter spanja/hrane/pijače na organiziranih aktivnostih/ dogodkih alpinističnega odseka. Šolnina ne zajema stroškov transporta, hrane, pijače in spanja, ki bi morebiti nastali zaradi plezanja z alpinistom (starejšim pripravnikom), kot posledica dogovora med tečajnikom in alpinistom (starejšim pripravnikom). Šolnina ne zajema stroškov za pridobitev naziva ALPINIST (to se izvaja v okviru KOMISIJE ZA ALPINIZEM pri PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE). Šolnina prav tako ne zajema zavarovanja.


MOŽNOST IZPOSOJE OPREME
Na odseku si je možno izposoditi tudi nekaj opreme. Velja pa načelo; kdor prvi pride, prvi melje. Opreme si ni možno izposoditi preko maila ali telefona, ampak jo je potrebno priti osebno iskati v času sestanka alpinističnega odseka. Opremo si je možno izposoditi pri gospodarju odseka, ki tudi vodi evidenco izposoje opreme. Opremo si je po dogovoru možno izposoditi tudi pri članih odseka. Vsekakor pa velja, da je z opremo potrebno ravnati spoštljivo. V primeru poškodb ali izgube je potrebno le to nadomestiti z drugo. Izposojo opreme ponuja tudi IGLU.


DODATNE INFORMACIJE
Plan in informacije o alpinistični šoli lahko najdete tudi na spletni strani Alpinističnega odseka www.aocelje.org
Vsebine o alpinistični šoli si lahko preberete tudi v Alpiročniku https://alpirocnik.rasica.org
Organizator (lahko tudi vodja šole) si pridržuje pravico do spremembe urnika alpinistične šole.

 

PRIJAVNICA V ALPINISTIČNO ŠOLO

 

V primeru vprašanj se obrnite na VODJO ŠOLE:
Danijel Žagar
E naslov: danijel.zagar@gmail.com
GSM: 031 512 995

Načelnik Alpinističnega odseka CELJE MATICA
Danijel Žagar

 

 

TEČAJ VARNEGA GIBANJA V GORAH

 

PODATKI O ORGANIZATORJU
Organizator Tečaja varne hoje v gore (v nadaljevanju TVH) je Alpinistični odsek PD CELJE MATICA. Odsek je del Planinskega društva PD CELJE MATICA, s sedežem STANETOVA ULICA 20, 3000 CELJE.


Teoretična predavanja se bodo izvajala na sedežu PD CELJE MATICA. Praktične vaje pa na dogovorjenih lokacijah (gore).


PLAN TVH

Namen tečaja je pohodnikom, planincem razširiti obzorja glede gibanja v gorah poleti in pozimi, jim pomagati pridobiti dodatna znanja in izkušnje.


Plan TVH se nahaja v razpredelnici na dnu tega zapisa. Predavanja in praksa se bodo izvajala skupaj z Alpinistično šolo, vendar bodo kandidati TVH izvzeti tam, kjer se uporablja vrvna tehnika (glej tabelo na spletni strani).


Predavanj in vaj se je potrebno udeležiti v terminu, ki so določena. Pridržujemo se pravico do spremembe termina, teme in lokacije predavanj in vaj.


Vsak udeleženec TVH prejme ob zaključku potrdilo o opravljenem tečaju. Tečaj ni ocenjevalne narave.


Od kandidatov se pričakuje resnost pri udeležbi na predavanjih in praktičnih vajah. Prav tako pričakujemo od kandidatov predpripravo na samo predavanje in praktične vaje v smislu, da si vnaprej preberejo vsebino teme, ki se bo predavala/izvajala. Predvsem zaradi lažjega razumevanja teme.


Tečajniki se bodo v času izobraževanja lahko udeležili aktivnosti (lažja tura v zimskih razmerah) v kolikor bodo imeli dovolj pridobljenega znanja in v kolikor težavnost aktivnosti ne bo presegla njihovih psihofizičnih zmožnosti. V primeru ture bodo tečajniki obveščeni naknadno.


POGOJI
Vsak kandidat mora izpolniti prijavnico za vpis v Tečaj varne hoje v gore, podpisati izjavo o ustrezni psihofizični pripravljenosti in podpisati izjavo, da se v Tečaj varne hoje v gore vpisuje na lastno odgovornost (obrazec se nahaja na spletni strani AO CELJE MATICA).


V Tečaj varne hoje v gore se lahko vpišejo vsi polnoletni kandidati. V šolo se lahko vpišejo tudi osebe od 16. leta dalje s pisnim privoljenjem staršev. Od kandidatov se zahteva primerna psihofizična pripravljenost.


Vsak posameznik si mora urediti zavarovanje, ki je na voljo preko Planinske zveze Slovenije (v kolikor tega še nima). Zavarovanje je potrebno obnoviti vsako leto do januarja.


Cena tečaja je 100 €.


Stroške tečaja je potrebno poravnati na transakcijski račun Planinskega društva Celje, račun pri A Banki, SI56 05100 80150 93289, sklic 00 013. Sklic je obvezen. Pri namenu plačila navedite: Plačilo šolnine TVH 2019 ter navedite IME in PRIIMEK.


Stroške tečaja je možno poravnati tudi na odseku, v času sestanka, pri blagajniku alpinističnega odseka (vsak četrtek ob 20. uri). Plačilo je potrebno poravnati do 10. 10. 2019. V kolikor boste šolnino nakazali na transakcijski račun, je potrebno vodji šole predložiti potrdilo o nakazilu.


KAJ ZAJEMA STROŠEK TEČAJA?
Zajema organiziranje in izvajanje teoretičnih in praktičnih vsebin. Vsebine se nahajajo v excel preglednici na strani AO CELJE MATICA. Več o vsebinah je možno prebrati v ALPIROČNIKU ( najdete na spletu).


ČESA STROŠEK NE ZAJEMA?
Ne vključuje najema dvoran za športno plezanje in izvajanja praktičnih vaj, spanja/pijače/hrane na kočah v času tečajev in izpitov. Se bomo pa potrudili, da bomo stroške minimizirali. Prav tako ne vključuje stroškov transporta.


MOŽNOST IZPOSOJE OPREME
Na odseku si je možno izposoditi tudi nekaj opreme. Velja pa načelo; kdor prvi pride, prvi melje. Opreme si ni možno izposoditi preko maila ali telefona, ampak jo je potrebno priti osebno iskati v času sestanka alpinističnega odseka (vsak četrtek ob 20 uri). Opremo si je možno izposoditi pri gospodarju odseka (Gregor Šipoš), ki tudi vodi evidenco izposoje opreme. Izposojo opreme ponuja tudi IGLU.


DODATNE INFORMACIJE
Plan in informacije o Tečaju varne hoje v gore lahko najdete tudi na spletni strani Alpinističnega odseka www.aocelje.org
Vsebine o tečaju si lahko preberete tudi v Alpiročniku https://alpirocnik.rasica.org
Organizator (lahko tudi vodja šole/tečaja) si pridržuje pravico do spremembe urnika tečaja.

 

PRIJAVNICA NA TEČAJ VARNEGA GIBANJA V GORAH


V primeru vprašanj se obrnite na VODJO TEČAJA:
Danijel Žagar
E naslov: danijel.zagar@gmail.com
GSM: 031 512 995


 

 

VSEBINE  ALPINISTIČNE  ŠOLE in TEČAJA  VARNE HOJE V GORE 2019
T/P Tema Aktivnosti Velja za: Lokacija
T Oprema  splošno Predstavitev  opreme v alpinizmu AŠ in TVH Prostori  PD CELJE
P Vozli Vozlanje  AŠ in TVH Prostori  PD CELJE
T/P Športno plezanje Teorija in praksa Telovadnica  
T/P Orientacija Oprema, branje  kart, orientiranje, vrisovanje  na karto, določanje položajev AŠ in TVH Okrešelj ali Golte
T Plezanje zimski del Predstavitev opreme, osnove gibanja, varovanja, uporaba  cepinov in izdelava  sidrišč AŠ in TVH* Prostori  PD CELJE
P Zimski del   Praksa, odhod na turo (tur bo več) AŠ in TVH se določi naknadno
T Varstvo pred  plazovi Teorija AŠ in TVH Prostori  PD CELJE
T Priprava na turo Sestava ture po točkah AŠ in TVH Prostori  PD CELJE
T Uporabnost  skic in opisov  pravilno branje skic z opisom Prostori  PD CELJE
T Nevarnosti v gorah Opis  nevarnosti in delo GRS AŠ in TVH

Prostori  PD CELJE

Gorska reševalna služba
T Vpisovanje  smeri v bazo Prikaz in razlaga Prostori  PD CELJE
T Prehrana Vrsta  hrane in pijače, koliko, kdaj, glede na zahtevnost ture Prostori  PD CELJE
T  Zgodovina  sloven. in celjskega  alpinizma Predstavitev Prostori  PD CELJE
T Oprema  za turno smuko in servisiranje Predstavitev  opreme  in postopek servisiranja AŠ in TVH Prostori  PD CELJE
T Turno smučanje Predstavitev turnega  smučanja AŠ in TVH Prostori PD  CELJE
T Bivakiranje Predstavitev  načrtovanega/ nenačrtovanega  bivakiranja, potrebna oprema, izdelava  bivaka AŠ in TVH Prostori  PD CELJE
T Ledno plezanje  Predstavitev opreme, gibanje naveze, izdelava  sidrišč, nevarnosti Prostori  PD CELJE
P Ledno plezanje - tečaj Predstavitev opreme,  gibanje  po ledu, gibanje naveze, nameščanje varoval, izdelava  sidrišč, sidrišča  za spust Logarska dolina
Plezanje slapov
T Osnove  vremena Predstavitev   AŠ in TVH Prostori   PD CELJE
P Bivakiranje   Na terenu AŠ (TVH lahko zraven če bo cilj zanje  primeren) Se določi glede na  razmere
T Izrazoslovje Predstavitev  izrazov Prostori  PD CELJE
T Etični kodeks Etični kodeks Prostori   PD CELJE
T Poznavanje  gorstev Predstavitev gorstev in pomembni dosežki Prostori  PD CELJE
T Skalno plezanje Teorija  Prostori  PD CELJE
P Hoja/plezanje po zavarovanih poteh (ferate) Praksa AŠ in TVH Tremerje oziroma  Hudičev  Graben/možna tudi druga lokacija
P Skalno plezanje praksa Sidrišča, varovanje, gibanje naveze, spust  po vrvi Tremerje  
P Skalno plezanje praksa Samoreševanje Tremerje  
P Skalno plezanje praksa Samoreševanje (ponavljanje), spust  po poškodovani vrvi, spust ob vrvi z neveščim soplezalcem Tremerje  
P Skalno plezanje Reševanje padlega Tremerje  
P Prva  pomoč Prva pomoč AŠ in TVH Prostori  PD CELJE
T Ledeniški del Teorija (glej opombo) Prostori  PD CELJE
P Ledeniški tečaj Praksa Območje z vrhovi nad  3500 m
P Drytooling Praksa  Bo določena  naknadno

Legenda:    T - Teorija   P - praksa            AŠ - Alpinistična šola           TVH - tečaj varne hoje v gore

PRIPRAVIL : Danijel ŽAGAR, 6. 9. 2019


 

Vodja šole AO Danijel Žagar, 031 512 995
e-mail: danijel.zagar@gmai.comNačelnik AO Sašo Sotlar
e-mail: info.aocelje@gmai.com

 


 

URNIK  ALPINISTIČNE  ŠOLE in TEČAJA  VARNE HOJE V GORE 2019
Termin Ura T/P Tema Aktivnosti Velja za: Lokacija
26.09.2019 18:00 T Tečaj varne hoje  v gore 2019 Informativni sestanek / Prostori  PD CELJE
26.09.2019 18:00 T Alpinistična šola 2019 Informativni sestanek / Prostori  PD CELJE
3.10.2019 18:00 T Oprema  splošno Predstavitev  opreme v alpinizmu AŠ in TVH Prostori  PD CELJE
10.10.2019 17:30 T/P Vozli Vozlanje  AŠ in TVH Prostori  PD CELJE
17.10.2019 18:00 T/P Športno plezanje Teorija in praksa (osnove) Prostori  PD CELJE
24.10.2019 18:00 T Prehrana Vrsta  hrane in pijače, koliko, kdaj, glede na zahtevnost ture (nato treniranje  vozlov) AŠ in TVH Prostori  PD CELJE
31.10.2019 prazniki
5.11.2019 18:00 P Športno plezanje Praksa    Plezalni center  Celje
7.11.2019 18:00 T Priprava na turo Sestava ture po točkah AŠ in TVH Prostori  PD CELJE
12.11.2019 18:00 P Športno plezanje Praksa    Plezalni center  Celje
14.11.2019 17:30 T/P Orientacija Oprema, branje  kart, orientiranje, vrisovanje  na karto, določanje položajev AŠ in TVH Prostori  PD CELJE
19.11.2019 18:00 P Športno plezanje Praksa    Plezalni center  Celje
21.11.2019 18:00 T Plezanje zimski del Predstavitev opreme, osnove gibanja, varovanja, uporaba  cepinov in izdelava  sidrišč AŠ in TVH Prostori  PD CELJE
23.11.2019 08:00 P Orientacija Praktično delo AŠ in TVH Okrešelj
23.11.2019 13:00 T/P Prva  pomoč Teorija s prikazom AŠ in TVH Okrešelj
24.11.2019 07:00 P Hoja/plezanje po zavarovanih poteh (ferate) Praksa AŠ in TVH Tremerje oziroma  Hudičev  Graben
26.11.2019 18:00 P Športno plezanje Praksa    Plezalni center  Celje
28.11.2019 18:00 T Nevarnosti v gorah Opis  nevarnosti in delo GRS AŠ in TVH Prostori  PD CELJE
Gorska reševalna služba
3.12.2019 18:00 P Športno plezanje Praksa    Plezalni center  Celje
5.12.2019 prosto (Miklavževanje), rezervni termin, če kaj odpade
12.12.2019 18:00 P Izrazoslovje, ETIČNI KODEKS, VPISOVANJE SMERI V BAZO Predstavitev  izrazov, etika Prostori PD CELJE
12.12.2019 19:00 P Vpisovanje smeri v bazo Prikaz in razlaga Prostori  PD CELJE
19.12.2019 18:00 T Uporabnost  skic in opisov  pravilno branje skic z opisom Prostori  PD CELJE
7.01.2020 18:00 P Interni Izpit športno plezanje Praktični izpit Plezalni center  Celje
9.01.2020 18:00 T Varstvo pred  plazovi Teorija AŠ in TVH Prostori  PD CELJE
16.01.2020 18:00 T Oprema  za turno smuko in servisiranje Predstavitev  opreme  in postopek servisiranja AŠ in TVH Prostori  PD CELJE
16.01.2020 19:00 T Turno smučanje Predstavitev turnega  smučanja AŠ in TVH Prostori PD  CELJE
23.01.2020 18:00 T Bivakiranje Predstavitev  načrtovanega/ nenačrtovanega  bivakiranja, potrebna oprema, izdelava  bivaka AŠ in TVH Prostori  PD CELJE
25.01.2020 08:00 P Zimski del   Praksa  (glej opombe) AŠ in TVH Okrešelj (nadomestna  lokacija  Golte)
26.01.2020 07:00 P Zimski del   Odhod na turo AŠ in TVH Okrešelj (nadomestna  lokacija  Golte)
30.01.2020 18:30:00 T Ledno plezanje  Predstavitev opreme, gibanje naveze, izdelava  sidrišč, nevarnosti Prostori  PD CELJE
1.-2.2.2020 07:00 P Ledno plezanje - tečaj Predstavitev opreme,  gibanje  po ledu, gibanje naveze, nameščanje varoval, izdelava  sidrišč, sidrišča  za spust Logarska dolina
Plezanje slapov
6.02.2020 18:00 T Osnove  vremena Predstavitev   AŠ in TVH Prostori PD CELJE
13.02.2020 18:00 T Poznavanje  gorstev Predstavitev gorstev in pomembni dosežki Prostori PD CELJE
16.02.2020   P Turni smuk s  tečajniki turni smuk AŠ in TVH znano naknadno 
20.02.2020 17:30 T  Zgodovina  sloven. in celjskega  alpinizma Predstavitev Prostori  PD CELJE
23.-24.2.2020   P Bivakiranje   Na terenu AŠ (TVH lahko zraven če bo cilj zanje  primeren) Se določi glede na  razmere
27.02.2020 18:00 T Skalno plezanje Teorija (glej opombo) Prostori PD CELJE
5.03.2020 16:00 P Skalno plezanje praksa Sidrišča, varovanje, gibanje naveze, spust  po vrvi Tremerje(naravno plezališče)
12.03.2020 16:00 P Skalno plezanje praksa Samoreševanje Most čez  Savinjo Tremerje (čistilna naprava)
19.03.2020 16:00 P Skalno plezanje praksa Samoreševanje (ponavljanje), spust  po poškodovani vrvi, spust ob vrvi z neveščim soplezalcem Tremerje(naravno plezališče)
26.03.2019 16:00 P Skalno plezanje Reševanje padlega Tremerje  
28.ali 29.3.2020 08:00 P Izpiti zimski del Praktični izpitit Okrešelj
2.04.2020 16:00 P Skalno plezanje reševanje padlega Tremerje
9.04.2020 16:00 P Skalno plezanje ponavljanje Tremerje
16.04.2020 16:00 P Skalno plezanje ponavljanje Tremerje
21.04.2020 16:00 P Skalno plezanje IZPITI del 1 Tremerje
23.04.2020 16:00 P Skalno plezanje IZPITI del 2 Tremerje
7.05.2020 17:00 T Izpiti teorija pisni izpit Prostori PD CELJE
14.05.2020 18:00 T Ledeniški del Teorija (glej opombo) Prostori PD CELJE
Junij/Julij 2020   P Ledeniški tečaj Praksa Območje z vrhovi nad  3500 m
Jesen 2020   P Drytooling Praksa  Bo določena  naknadno
Leto 2020   P Izpitna  tura Plezanje smeri vsaj 100 m Slovenske  gore

Legenda:         P - praksa            AŠ - alpinistična šola           TVH - tečaj varne hoje v gore

PRIPRAVIL : Danijel ŽAGAR, 10. 9. 2019 

Pridržujemo si pravico do spremembe  urnika.


 

 

 

 


 
VSTOP ZA ČLANE
Uporabnik:

Geslo:
 zapomni si me

 Pozabljeno geslo

Spletne strani s podatki o vremenu in razmerah